SS1 Igbo Scheme of Work

Download the Senior Secondary School 1 (SS1) Unified Scheme of Work for Igbo  to serve as a guide for educators

Home » SSS1 Scheme of Work » SS1 Igbo Scheme of Work

About SS1 Igbo Scheme of Work

In Senior Secondary School 1 (SSS1), studying the Igbo language holds significant importance, establishing a foundation for linguistic mastery, cultural understanding, and academic success. As one of Nigeria’s primary languages, Igbo embodies a rich cultural heritage and is a key element of Igbo identity. 

Beyond being a communication tool, Igbo serves as a repository for the customs, traditions, folklore, and worldviews of the Igbo people. The Lagos State unified scheme of work for the Igbo language is crafted to immerse students in both its linguistic elements and cultural subtleties. It aims to develop students’ skills in reading, writing, speaking, and comprehending Igbo. 

At this stage, students build on the foundational language skills gained in earlier years, focusing on expanding their vocabulary, understanding complex grammar, and mastering Igbo orthography. Through various activities, students learn to construct sentences, use idiomatic expressions, and participate in dialogues that mirror real-life situations. Reading comprehension exercises introduce them to both contemporary and traditional Igbo literature, fostering an appreciation for the language’s literary depth.

The study of Igbo in SSS1 is a pivotal educational effort that transcends basic language acquisition. By engaging with the Igbo language, students not only reconnect with their heritage but also develop essential skills for their future.

Assessment Guide

Assessment methods in Igbo are varied, encompassing written tests, oral examinations, and project work. These assessments not only evaluate students’ linguistic skills but also their understanding of cultural content and their ability to apply language in context.

Grading follows a scale from A to F, with A representing excellent performance, typically scoring around 70% or 80%, and F indicating failure, usually below 50% or 45%.

SS1 First Term Scheme of Work for Igbo

 LAGOS STATE MINISTRY OF EDUCATION: UNIFIED SCHEMES OF WORK FOR SENIOR SECONDARY SCHOOLS
 Igbo Scheme of Work for Senior Secondary Schools 1(SSS1)
 ClassS.S.S 1
 SubjectIgbo
 TaamTaam nke mbu
Izu ukaIsiokwuNdinisiokwu
NGALABA OMUMU: ASUSU
1EkwumekwuNkowa banyere exinaulo:
1. aha nne na nna
2. aha umunne
3. aha obodo
4. oruaka nne na nna
5. oru diiri onye n’ezinaulo
6. nrubeere onye n’ezi naulo
2Agumagu odinaala1. Nkowa ihe bu agumagu
2. udi ya di iche iche
-Akuko odinaala
-Ejije odinaala-Abu odinaala
3Agumagu odinaala1. Nkowa ihe bu agumagu
2. Udi ya di iche iche.
-Akuko odinaala
-Ejije odinaala
-Abu odinaala
NGALABA OMUMU: OMENALA
4Njirimara ndi Igbo IUzo di iche iche eji ama ndi igbo:
-asusu
-ekike
-nri
-omume
-omenaala
-oruaka
NGALABA OMUMU : ASUSU
5Udaasusu1. Mgbochiume na udaume.
2. Ndiiche di n’etiti mgbochiume na udaume.
3. Ndakorita udauwe.
4. udaulu na akaraudaolu.
5. Nkejiokwu.
6. Nyiriudaume.
6Udaasusu1. Mgbochiume na udaume.
2. Ndiiche di n’etiti mgbochiume na udaume
3. Ndakorita udaume
4. udaolu na akaraudaolu
5. Nkejiowu
6. Myiriudaume
7Ezinaulo1. Nkowa ihe bu ezinaulo ndi Igbo
2. Udi ezinaulo enwegasiri dika:
-ezinaulo otu mkpuke
-ezinaulo mbisa
-Uru ezinaulo na ndu ndi Igbo.
8Ezinaulo1. Nkowa ihe bu ezinaulo ndi Igbo
2. Udi ezinaulo enwegasiri dika:
-ezinaulo otu mkpuke
-ezinaulo mbisa
-Uru ezinaulo na ndu ndi Igbo
9Mwube mkpuruokwuIhe ndi e ji ewube mkpuruasusu mofim
-Nganitu
-Nnoneetiti
-Nsonaazu
10Ahiriokwu na nkenudi ya1. Ihe bu ahiriokwu
2. Udi ahiriokwu e nwere,
-Ahirimfe
-Ahirinha
-Ahiriukwu
-Ahirinkwe
-Ahirinju
-Ahiri ajuju
11Mmughari 
12Ule 

 

SS1 Second Term Scheme of Work for Igbo

 TaamTaam nke abuo
Izu ukaIsiokwuNdinisiokwu
NGALABA OMUMU: ASUSU
1Ahiriokwu na nkenudi ya1. Ihe bu ahiriokwu
2. Udi ahiriokwu e nwere,
-Ahirimfe
-Ahirinha
-Ahiriukwu
-Ahirinkwe
-Ahirinju
-Ahiri ajuju
NGALABAOMUMU: OMENALA
2Alumdina nwunye1. Ikowa ihe bu alumdina nwunye
2. Ikwu ihe ndi a na-eme mgbe a na-alu din a nwunye
-Iku aka n’uzo
-Ibu mmanya
-Ime ego
-Igba nkwu
NGALABA OMUMU: ASUSU
3NkejiasusuNjirimara na oru
1. Mkpoaha,-aha-nnochiaha-njuajuju-onuogugu
2. Ngwaa
NGALABA OMUMU: OMENALA
4Agumagu Ederede1. Ikowa ihe bu agumagu ederede, udi ya na uru ya.
2. Iduuazi akwukwo a hoputara
3. Ejije akwukwo a hoputara
4.Abuiakwukwo a hoputara
5Olundi na igbo izugbe1. njirimara:-Igbo Izugbe-olundi
2. ndiiche di n’etiti Igbo Izugbe na olundi
3. uru Igbo Izugbe bara
4. uru olundi bara n’Igbo Izuge
6Olundi na igbo izugbe1. njirimara:-Igbo Izugbe-olundi
2. ndiiche di n’etiti Igbo Izugbe na olundi
3. uru Igbo Izugbe bara
4. uru olundi bara n’Igbo Izuge
7Njirimara ndi Igbe 111. Ihendi ozo gasi e ji ama ndi Igbo:
-omugwu
-Ibe ugwu
-Iche ojilnzu
-Inabata obia
-iru mgbede
8Njirimara ndi Igbo 112. Etu e si eme omenala ndi a
3. uru ha bara
9Ogugu na Aghotaaazaa Ahuike Ntorobia1. Ogugu banyere ahuike ntorobia
-Idobe onwe ocha-Oria mminwu (H IV/ A I D S)
10Ogugu na Aghotaazaa Ahuike Ntorobia1. Ogugu banyere ahuike ntorobia-Idobe onwe ocha-Oria mminwu (H IV/ A I D S)
2. Inu ogwu aghara aghara
3. Inu na Iza ajuju banyere ahuikentorobia
4. uche umuakwukwo banyere ihe ha guru
11Mmughari 
12Ule 

SS1 Third Term Scheme of Work for Igbo

 TaamTaam nke ato
Izu ukaIsiokwuNdinisiokwu
NGALABA OMUMU ASUSU
1Mkpuruedemede na nsoroedide1. Mkpuruedemede
-mgbochiume-udaume-myiriudaume-udamkpi
2Mkpuruedemede na nsoroedide2. Nsoroedide Mkpuruedemede ukwu na nta
-akara ntupo-kpom-rikom-akara ajuju-akara uhie
NGALABA OMUMU: OMENALA
3OCHICHI odinala Igbo1. Ihe bu ochichi odinala.
2. Mgbe ochichi odinala malitere
3. usoro ochichi odinala.
4. uruochichi bara.
5. otu di iche iche onu na-eru n’okwu n’ochichi obodo.
4OCHICHI odinala Igbo1. uru ochichi bara.
2. otu di iche iche onu na-eru n’okwu n’ochichi obodo.
NGALABA OMUMU ASUSU
5Edemede1. Udi edemede di iche iche
-akomako
-ekwumekwu
-nuritauka
-nkowasi
-nkowami
-mkparitauka
-leta.
6Edemede2. usoro edemede nke o bula:
-Isiokwu
-Nkebi edemede okwu mmalite, ahu edemede mmechi
3. udi leta e nwere:
-Leta nke onye
Leta nwannunu
-usoro edemede leta: njirimara .
Leta nke onye .
Leta anamachoihe
7Atumatu okwu1. Ihe bu atumatuokwu
2. Udi ya di iche iche
3. uru o bara.
NGALABA OMUMU: OMENALA
8Oruaka1. Ihe bu oruaka
2. udi oruaka di iche iche eji mara ndi Igbo.
9Oruaka3. Uru oruaka ndi a bara.
4. Mkpa o di Ikwalite ha
NGALABA OMUMU: ASUSU
10NGALABA OMUMU: ASUSU
Ntughari
1. Nkowa ihe bu ntughari
2. usoro esi eme ntughari . Iji Igbo Izugbe . Igbakurasa ukwu n’echiche karia na mkpuruokwu
3. Okwu nditara akpu .
Okwu mbite .
akpaalaokwu .
ntughari kpomkwem
11Mmughari 
12Ule 

Recommended Igbo Textbooks for Senior Secondary School 1

The recommended Igbo textbooks for SSS1 include but are not limited to the following:

SSS1 First Term

  • Ikwe Buru Nri by Stella Ogochukwu Agwana 

        Mid-Field Publishers 

  • Nri Na Kpalite by Obi Tagbo Nzeako  

       Gods Eagle 

  • Uwaezuoke by Chidozie Ogbalu 

       Versity Press 

SSS1 Second Term

  • Umunna nwezue Aku by Tobenna Obiano 

        PkT Publishers

  • Uche bu Afa by Goddy Onyekaonwu 

        Versity Press

  • Okwu Akpu n’ Onu by Ngozi f. Kanu 

        Varsity Press

SSS1 Third Term

  • Agbaru Chaa Ngene by Chukwujekwu l. Okafor 

        Blue Moon Books 

  • Abu N’ Egwu ndi igbo Maka Mmeme di Iche Iche by Ifeagozi PA & Ornekwu 

        Mid-field Publishers

  • Nwa Ngwu Puo Eze by  

       Bertram I.N Osuagwu 

       Varsity press

Professional Certification

CIBN Syllabus

CITN Syllabus

APCON Syllabus

Company

Career

Media Kit

SyllabusNG

© 2024 Created with Page 5 Digital
Download Syllabus