Primary 6 Hausa Language Scheme of Work

Download the Lagos State Unified Scheme of Work for Primary 6 Hausa Language to serve as a guide for educators and primary school teachers.

Home » Primary 6 Scheme of Work » Primary 6 Hausa Scheme of Work

About Hausa Language Scheme of Work for Primary 6

The Primary 6 scheme of work for Hausa is designed to teach the pupils how to appreciate the Hausa language, heritage and cultural identity. The topics covered are engaging and it aligns in developing the pupils to possess strong proficiency in the Hausa language.

This scheme covers topics such as sentence structure, written poetry, synonyms, letter writing, Hausa food, performing play, drug abuse, antonyms, greetings, reading children’s books, life skills, outdoor games and Hausa festivals.

By the end of primary 6, the pupils should be equipped with a strong knowledge of the Hausa language and cultural knowledge. This will prepare them for further studies at the Secondary school level and allow them to confidently participate in class.

Download Primary 6 Hausa Scheme Scheme of Work

Know what’s expected of you as an educator

Download the Lagos State Unified Scheme of Work for Primary 6 Hausa

Primary 6 First Term Scheme of Work for Hausa Language

LAGOS STATE GOVERNMENT MINISTRY OF EDUCATION UNIFIED SCHEME
OF WORK FOR PRIMARY SCHOOLS
Hausa Scheme of Work for Primary/Basic 6
 CLASSPrimary/Basic 6
 SUBJECTHausa
 TERMFirst Term
WEEKTOPICSLearning Objectives
1Ts arin sass aukai jimla1. Manar jimla a take ice….
2. Bayannin sass aukar jimla cewa ta k us hi suna
da abin da aka fadi game da suna:
(Audi) + (s ayi littafi)
3. Bayyana manufa waka rubutacciyaa
2Kara tu Rubu tattun wako ki1. ma’nar wakar rabuttacciyi
2. Ka ra n ta waka daga littfi.
3. Bayanin yadda ake ka ra nta:
-Baitin waka
-Ams a amon waka
4. Bayanin was u kebabbun kalmomi na waka.
3Kalm omi Masu ma’a na dayaBaynin iren-iren kalmoni mas u ma’ana iren daya
mis ali
Hula – tagiya
Hanya – titi
Dakata-jira
Babba-kato
Mage-kwanwa
Matuwa-rasuwa
kogi/korama
Taimako-agaji
4Ci gabada rubu tun w asiki1. Bayyanin was ikar iyaye da ‘yan’uwa da abokan
arziki.
5Abincin Hausawa1. Bayanin iren iren abinci Hausawa
2. Bayanin muhimmacin abincin mai gina jiki
6Ka rantu gaje run was anin
kwaikw ayo
1. ran to litta fan was an kwaikwayo wanda ya kuns
hi was annin ga rgajiya, mis ali:
7JARRABAWA /NA RABIN AJALI NA DAYA /DA HUTU
8SunaMa’anar s una – mis ali sunayan mutum:
Aminu , la r aba, Sunayen dabbobi
— kyanwa, kunkuru Sunanyen ra re kan,
kaduna, za ri a.
Sunayen abubuwa – kujera, makuli tas a
9Ci gabada rubu tun w hannun1. Rubuta ba anai a lifta fi de fens ir.
2. Rubuta bakake sa was ula a litta fi.
3. Rubuta tagwayen baken Hausa,
4. Rubuta was ula mas u goyo — Al AIJ
10BITA 
11JARRABAWA 

Primary 6 Second Term Scheme of Work for Hausa Language

 CLASSPrimary/Basic 6
 SUBJECTHausa
 TERMSecond Term
WEEKTOPICSLearning Objectives
1Karatu Don Auna Fahimta/Bita
da Jarrabawa
i.Karanta Jabara a bayanme
ii. Bayamin Muhimman kalmomi.
iii. Amsa tambayoyi labanin.
2Shan Miyaagun Kwayoyii.Ma’anar miyagun kwayoyi.
ii. Bayaamin miyagun kwayoyi: misali-wiwi
-Giya/burkutu -Sholusho
iii. Bayani.masu amfani, amma in wuce ka’ida za
su suzama lla – Baliyan
-Pena an- ‘i arau dss.
3Kalmomi ta kishiyoyiKalmomin da kishiyoyi Misali –
Uwa – Uba
Yaro – yarinya
Zo -lafi
Kuka – dariya
Shiga -Fita dss
ii. Gina jimloli da kalmomi.
iii. Karanta kish’ o
4Gatsuwai.Ma’anar gaisuwa
ii. Gaisuwa na kulum-kulum, safe,
-Rana,
-Dare,
-Wurin aiki
iii. Gaisuwar na lokatai -Maitafiyaj -Mai cikin,
-Lokatai sallah,
-Rashin lafi a dss
5Karanta daga Ltafin yarai.Karanta litafi.
ii. Rubuta sabon kalmomi.
iii. Gina jimloli da sauwar kalmomi.
6Ci Gaba da rubutun wasika.
i.bayanin wasikar yargida,
-Iren wannan wasika itace wadda ake rubuta a
iyaye da abokai da ya’uwa.
ii. Ire wannan arziki.
iii. Ire wanna wasika fakan kunshi abubuwa kamar
haka
1. Adiresi hi mai rubuta wasika.
2.Budewa.
3. Gabatarwa wadda ta kunshi gaiwuwa,
4. tikin wasika.
5, Kammalawa
6. Sallamar rufewa.
7. Sunan mai rubuta wasika da alakasa dss.
7JARABAWU DA HUTU 
8Dabarin Tafiyarda Rayuwai.Menene dabarin tafiya da rayuwa Tsara rayuwa
bisa wasu tanade da mutum a ci galaba a rayuwar
yau da kullum.
ii.Dabarun tafiyar da rayuwa,
iii. Samun ilimi mai inganci
-Bin hanyoyin kiyaye tsaro.
– Guje wa yana in bala iko ta zoma.
9Wasannin dundalli (Na maza)Bayanin wasannin dandali Misali
– da akuyana
-tafa, -tafa
-Larinangade
-ashan ruwan tsuntsaye.
Salle-salle
10Cigaba da wasannin
(Dandali Na mata
i.Faidojin wasannin dandali Masali juniya, Kuzari
ii. Larimandudu carimadudu
iii. Yi wasannin
11Bita 
12-14Jarrabawa 

Primary 6 Third Term Scheme of Work for Hausa Language

 CLASSPrimary/Basic 6
 SUBJECTHausa
 TERMThird Term
WEEKTOPICSLearning Objectives
1BITA a kanduka ayyikana ajali
na biyu
i.Rubuta duka wakoki.
ii. Amsa duka tambayoyi.
iii, Rubutun wasikar.
2Hanyoyin Sadawai.Maianar sadarwa (tsararriyar hanya ce da ak
tsara da sake ko bayani daga wuri zuwa wan wuri)
ii. Jen-iren hanyoyin.
iii. Sadarwa
-Nagargajiya
-Na zamani.
-Na sabuwar fas harsadawa
3Cigaba da hanyoyin sadawai.Hanayoyin sadarwa na gargajiya.
ii. Kida, Kuge, Kuya tambari, ganga kaho.
iii. Makamas hi bindiga
4Hanyoyin Sufurii.Ma’anar sufuri Hanyoyi ne na jigilan kayayaki.
ii. Mutane daga wani uri zuwa waniwani.
iii. Bayanin ire-iren hanyoyin
a.Na gargajiya
b. Na zamani.
5Ire-iren hanyoyin Safui.Hanyoyin safum na gargajiya.
ii. Jaw, dokj, rakumi takarkan da alfadan.
iii. Hanyoyin sufun na zamani -Ruwa kwale-kwale
-Jirgin ruwa, mcta-Jirgin sama, babur, -Keke
6Bukukuwan Hausawai.Bayanin bukin sallah.
ii. Bayanin bikin maulud.
iii. Bayanin muhimmancin bukukuwan sallahi
7MAKO HUTU 
8-14BITA/JARABAWA 

Professional Certification

CIBN Syllabus

CITN Syllabus

APCON Syllabus

Company

Career

Media Kit

SyllabusNG

© 2024 Created with Page 5 Digital
Download Syllabus