Primary 5 Hausa Language Scheme of Work

Download the Lagos State Unified Scheme of Work for Primary 5 Hausa Language to serve as a guide for educators and primary school teachers.

Home » Primary 5 Scheme of Work » Primary 5 Hausa Scheme of Work

About Hausa Language Scheme of Work for Primary 5

The study of Hausa language in primary school helps to enhance the pupils’ literacy and proficiency in Hausa Language. It also helps to promote the pupils’ cultural understanding, it improves their cognitive and social skills in the Hausa language.

Hausa Scheme of work for Primary 5 focuses on counting, measuring weight, simple sentences, derivatives, writing rules, short poems, personal hygiene, Hausa names, traditional leadership, handwriting, professions, traditional craft, naming ceremony ones, folktales, greetings, names, pronouns, written poems, and Hausa cuisine.

Download Primary 5 Hausa Language Scheme of Work

Know what’s expected of you as an educator

Download the Lagos State Unified Scheme of Work for Primary 5 Hausa Language

Primary 5 First Term Scheme of Work for Hausa Language

LAGOS STATE GOVERNMENT MINISTRY OF EDUCATION UNIFIED SCHEME OF WORK FOR PRIMARY SCHOOLS
Hausa Scheme of Work for Primary/Basic 5
 CLASSPrimary/Basic 5
 SUBJECTHausa
 TERMFirst Term
WEEKTOPICSLearning Objectives
1Kidaya1. Fadar alkaluman kidaya daga 101-150
2. Tantance alkaluman kidaya daga 101-150
2Auna Faluunta1. karanta laba ra a bayyane.
2. Bayanin muhimman kalmomin.
3. Karanta a zuci.
4. Ams tambayoyin labarin, mis alit Cutar
kajamu. Muhimmancin Ilimin mata.
3sukakan1. Ms’snar jimila.
2. Ma’anarsaukakan jimoli
3. Bayin jimlar bayin, mis ali:
ya ci abinci.
Ba ta s ha re rubuta ba.
Ladi ta na rubuta was ika.
4Suayae suayen1. Gina kalma daga s snan aiki zuwa suna mai
yin aiki mis ali
Saka – mas
aki Rini — ma rini
Dinky – madinki
5Ci gaba Da Ka’idojin Rubutu1. Tantance farkon jimla.
2. Bayyana muhallin aya.
3. Yi amafani da aya.
6Gajerun wakoki1. ka ra nta waka
2. Irera waka
3. Ba da ma’anar mulumma kalmonmi
7HUTU DA JARRABAW AN A RABIN AJAL I N A DAYA
8Ts Affa R Jiki
1. ma’allnarts affa.
2.Mis a!amn s ass an jiki ido, hand, baki, kunne,
3.Bayanin yadda ake ts aftaces assanjiki, mas ali:
– Wanka, wanke baki, wanke ido wanke as hi.
as kin, ki ts o,
Yanke farce
Ts aftace al., al aura
Sa nar da iyaaye canjin yanayin
9Sunayen hausa awa1. Bayanin sunann yank a, mis
-Muhammad
-Ibrahim
-Rukaya
-Halima
2.bayanin sunan rana, misali
– Danladi
– Danjuma
_ Ladi, jummai.
3 suanyen yaanayi, maisali: Anaruwa Kande
10Bita 
11-12Jarrabawa 

Primary 5 Second Term Scheme of Work for Hausa Language

 CLASSPrimary/Basic 5
 SUBJECTHausa
 TERMSecond Term
WEEKTOPICSLearning Objectives
1Bita a kan duka ayyuka ajali na daya 
2Ranakun mako1. Ranakun mako.
2. Jerin kwanakin mako
3. Lissaafa ranakun mako
3Watane shekara1.Watane shekara.
2. Jrin watanen shekara.
3. Lissafa watanen shekara
4Gajeren Rubutcæn was an kwaikwayoBaynin wani was an kwaikwa misali
iMkamar uwar Gulma ko was an marafa)
5Adon Magana1. bayanin adon Magana.
2. Misalan adonm
Magana
-Idon zakara
-Hannun ruwa
-Karkon kifi
-Dukan ciki
-Cin hanci
-Cin zarafi
Ci — ma- z-aunne
3. Ma’anar adon
6Ts arin s ara uu tun hausaawa1. Ma’anar sarauta
2. Bayanin nadin sarauta.
3. Sa ayra su misltanadins uta.
7HUTU DA JARRABAW A NA RABIN AJAL I N A BIYU
8Cl Gaba Da Rubutu Hannu1. Rubutu tunania
2. Rubuta bakake da wasula a 110
9Sana ‘ohSana
(a) Noma
Bayani
Nat]o’i
Yadda ake amata Ma.
(b) Kira
Bayani
NaWo’i Yadda ake aiwata rwa.
2. Mulummadn s ana’o’l D a ro d abinci
10Kanyan sana’a1. Bayanin kayan sana’o’in hausawa, misali:
-m noma (fartanya,magibi)
– Saka( zani, allera, kwarashi)
– Sassaka (gizago, itaæ)
11BITA 
12JARRABAWA 

Primary 5 Third Term Scheme of Work for Hausa Language

   
 CLASSPrimary/Basic 5
 SUBJECTHausa
 TERMThird Term
WEEKTOPICSLearning Objectives
1Bita a kan duka
Awuka ajali na biyu
 
2Bikin suna1. Ma’anar biki
2. Bayanin yadda ake gudana da bikin s una
3. Muhimmancin bikin s una
3Ta tsuniya1. Bayanin taa tsuniya a takaice.
2. Saukakan ta tsuniy oyi
(G izo da koki, G iz o da Botorami)
3. Da russen ta tsuniya
4GaisuwaMa’ana/bayanin gaisuwa
i. Gaisuwa kullumkullum.
ii. Gaisuwa lokatai,
5Suna
1 Sunan mutane –
i. Mohammed
iii. Abudul

2. Sunan dabboi-
i. Kane
ii. Kasa
iii. Doki

3. Wuraren
i. Kano
ii. Kaduna
iii. Kastina da sauran du.
Ma’anar s una
– Sunan kowane abu a duni a. Mis ali:
i. Ba da maanar s una.
ii. Rubutu Iren -iren s una.
iii. Gina jimlolin da s una.
6Wakilin sunaMa’anar wakilin s una.
1. Ire-l ren walkin auna. Misali a- Ni Na, ina,
kai, ka kana (mace ko namiji)
2. Ku, kun kuna jami)
3. Shi, ya, yana (namiji – ‘Daya)
su,sun, suna (Jam’i0 da saurau su
7HUTU DA JARRABAW A N A RABI AJAL I NA IJ KU
8KARATU Don Auna Fahimta1. Karan ta labara a bayyane.
2. Bayanin muhimman kalmomi.
3. Ka ran ta labar a zuci.
4. Ams a tamba o laba
rin, mis ali:
-Az a bta r da ya ra.
-Taas aftar mutane
9Ka rat un Rubuttatun wakoki1. Ma’anarwaka rubuttacu=iya
2. Ka ra n ta waka daga lita fi:
3. Bayannin yadda ake ka ra n ta:
-Baifin waka
-Ams a amon waka.
4. Bayanin was u kebabbun kalmomin na waka
10Abincin
Hausaawa
1. Bayanin I ren- I ren abinci Hausawa.
2. Bayanin muhimmacin ainci mai gina jiki
11BITA
12JARRABAWA

Professional Certification

CIBN Syllabus

CITN Syllabus

APCON Syllabus

Company

Career

Media Kit

SyllabusNG

© 2024 Created with Page 5 Digital
Download Syllabus